จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำสาปแช่ง

จารึก

จารึกคำสาปแช่ง ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกคำสาปแช่ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๑๙ จารึกคำสาปแช่ง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๗ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือ = ไป, กลับ
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมิงฟ้า = เมืองฟ้า
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เนียนพาน, เนียรพาน = นิพพาน, ความดับ, ความสิ้นกิเลส
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เท่าวัน = ตราบเท่าวัน, จนกระทั่งถึงวันสิ้นศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170