จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพูปอ

จารึก

จารึกวัดพูปอ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:06

ชื่อจารึก

จารึกวัดพูปอ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดปูปอ, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ พ.ศ. ๒๐๕๑, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๓. ประสาร บุญประคอง : ชู่คน = ทุกคน
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : กดหมาย = กำหนด, ตราไว้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170