จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพูปอ

จารึก

จารึกวัดพูปอ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:06

ชื่อจารึก

จารึกวัดพูปอ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดปูปอ, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ พ.ศ. ๒๐๕๑, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๐)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : โอกาส = คำขึ้นต้นแบบเดียวกับ สวัสดี
๒. ประสาร บุญประคอง : ๘๗๑ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๐๕๒ ในจารึกนี้ควรจะเป๊น จุลศักราช ๘๗๐ = พุทธศักราช ๒๐๕๑ จึงจะตรงกับปีมะโรง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีเปิกสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง สัมฤทธิศก ตามจุลศักราช
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๑๑ (เดือนไทยภาคเหนือ) = เดือน ๙ ของไทยภาคกลาง
๕. ประสาร บุญประคอง : อธิกมาส = เดือน ๘ มี ๒ หน
๖. ประสาร บุญประคอง : ออก = ขึ้น
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันเมิงเม็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๘. ประสาร บุญประคอง : มูล = ชื่อฤกษ์ที่ ๑๙ ได้แก่ ดาวช้างน้อย
๙. ประสาร บุญประคอง : สรธา = ศรัทธา (ความเชื่อ)
๑๐. ประสาร บุญประคอง : จีม = ใกล้
๑๑. ประสาร บุญประคอง : เมือ = ไป
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) ต่อเท้า, ต่อเท่า = จนถึง, ตราบเท่า, ตราบถึง, ตราบกระทั่ง
๑๓. ประสาร บุญประคอง : ผะธาน, ผระธาน = ประสาน
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ลวง = ด้าน, ทิศ, ทาง
๑๕. ประสาร บุญประคอง : ผระหมาน = ประมาณ
๑๖. ประสาร บุญประคอง : เมิง = เมือง
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ศักราชได้ ๘๗๐ ตัว = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๕๑
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จิ่ม = ด้วย ; ประสาร บุญประคอง : จีม = ใกล้
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผะมาณ = ประมาณ
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เบิ้ง = เบื้อง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170