จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง 1

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

137 วัดทรายมูลเมือง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2430

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2519)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ปีเมิงไก๊" คือ ปีกุน นพศก
2. ฮันส์ เพนธ์ : "เพ็ง" = เพ็ญ
3. ฮันส์ เพนธ์ : "เม็ง" คือ มอญ ในที่นี้หมายถึง การนับตามแบบมอญ
4. ฮันส์ เพนธ์ : "วัน 3" คือ วันอังคาร
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "เมิงเร้า" เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งรอบหนึ่งมี 60 วัน
6. ฮันส์ เพนธ์ : "สาธุ" หมายถึง พระภิกษุ
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "เค้า" หมายถึง ประธาน
8. ฮันส์ เพนธ์ : "สิกยม" คือ ลูกศิษย์
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ชู่" หมายถึง ทุก เช่น "ชู่คน" คือ ทุกคน
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "พิมพาเจ้า" หมายถึง พระพิมพ์
11. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "โชตก" โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนาอธิบายไว้ในหนังสือ จารึกล้านนา ว่าหมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
12. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "สุขสามประการ" ได้แก่ มนุษยสุข ทิพยสุข และนิพพานสุข
13. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำอ่านจารึกนี้ ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีภาพในส่วนของอักษรจารึกเพื่อใช้ในการสอบทาน จึงยึดตามคำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519) โดยใส่สัญลักษณ์ จุด ในตำแหน่งที่คำอ่านดังกล่าวระบุไว้
14. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "จิ่ม" หมายถึง ด้วย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170