จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๓๗ วัดทรายมูลเมือง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ปีเมิงไก๊" คือ ปีกุน นพศก
๒. ฮันส์ เพนธ์ : "เพ็ง" = เพ็ญ
๓. ฮันส์ เพนธ์ : "เม็ง" คือ มอญ ในที่นี้หมายถึง การนับตามแบบมอญ
๔. ฮันส์ เพนธ์ : "วัน ๓" คือ วันอังคาร
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "เมิงเร้า" เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งรอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. ฮันส์ เพนธ์ : "สาธุ" หมายถึง พระภิกษุ
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "เค้า" หมายถึง ประธาน
๘. ฮันส์ เพนธ์ : "สิกยม" คือ ลูกศิษย์
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ชู่" หมายถึง ทุก เช่น "ชู่คน" คือ ทุกคน
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "พิมพาเจ้า" หมายถึง พระพิมพ์
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "โชตก" โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนาอธิบายไว้ในหนังสือ จารึกล้านนา ว่าหมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
๑๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "สุขสามประการ" ได้แก่ มนุษยสุข ทิพยสุข และนิพพานสุข
๑๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำอ่านจารึกนี้ ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีภาพในส่วนของอักษรจารึกเพื่อใช้ในการสอบทาน จึงยึดตามคำอ่านของ ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙) โดยใส่สัญลักษณ์ จุด ในตำแหน่งที่คำอ่านดังกล่าวระบุไว้
๑๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "จิ่ม" หมายถึง ด้วย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170