จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

จารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย, หลักที่ 105 ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. 2046, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2046

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 21 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 9 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2509)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2509)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

1) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2509)
2) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (2513)
3) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : เถ้า = เถ้า
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “อบ”
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : ภาย = ฝ่าย, ด้าน, ข้าง
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : ประหญา = ปัญญา
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “แควน”
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “พ๋นย”
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “บาน” และปริวรรตเป็น “บ้าน”
11-12. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
13. โครงการวิจัยฯ (2534) : ญา = คุณ, ท่าน
14. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
15. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ยู”
16. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ยู”
17. ประสาร บุญประคอง : ค่าคิง, ค่าคีง = ค่าตัว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170