จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

จารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย, หลักที่ 105 ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. 2046, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2046

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 21 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 9 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2509)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2509)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

1) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2509)
2) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (2513)
3) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ประสาร บุญประคอง : จุลศักราช 865 เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช 2046
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีกาไก๊ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีกุน เบญจศก
3. ประสาร บุญประคอง : เดือน 9 = เดือน 9 ของไทยฝ่ายเหนือ ตรงกับเดือน 7 ของไทยฝ่ายใต้
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ขรืดติะกา”
5. ประสาร บุญประคอง : วันเต่าสี = คือเป็นชื่อของวันไทยชนิดหนึ่ง
6. ประสาร บุญประคอง : เม็ง = เป็นชื่อของชาติ คือ ชาติเม็ง
7. ประสาร บุญประคอง : กฤติกา = ดาวฤกษ์ที่ 3 คือ ดาวลูกไก่
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เทบพรคุน” และปริวรรตเป็น “เทพพระคุณ”
9. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เกับนย” และปริวรรตเป็น “เก็บน้อย”
11. ประสาร บุญประคอง : ร่ = ครัว
12. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
13. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านและปริวรรตเป็น “ตน”
14. ประสาร บุญประคอง : กลางกว้าน = เข้าใจว่ากลางบ้านกลางเมือง?
15. ประสาร บุญประคอง : จาค่า = ตีราคา
16. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “เอีย”
17. โครงการวิจัยฯ (2534) : เอ้ย = เอื้อย, ลูกสาวคนที่หนึ่ง, พี่สาวคนโต
18. โครงการวิจัยฯ (2534) : อ้าย = ลูกชายคนที่หนึ่ง, พี่ชายคนโต
19. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “นึง”
20. ประสาร บุญประคอง : ค่าคิง, ค่าคีง = ค่าตัว
21. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
22. โครงการวิจัยฯ (2534) : ตน = รูป (ลักษณะนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170