จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง

จารึก

จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๖๘ วัดดอกเอื้อง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระปัจเจกเจ้า” คือ ผู้ที่ตรัสรู้ผู้เดียว โดยไม่ได้สั่งสอนผู้อื่นต่อไป ในอรรถกถาแบ่ง พุทธะ ออกเป็น ๓ ได้แก่ พระพุทธเจ้า หรือ สัมมาสัมพุทธะ (ผู้ที่ตรัสรู้เองและสอนผู้อื่นให้รู้ตาม) ปัจเจกพุทธะ และอนุพุทธะหรือสาวกพุทธะ (ผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170