จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร

จารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10:19:20

ชื่อจารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรฯ, ๑.๕.๑.๑ วัดดงตุ้มหลุ้ม พ.ศ. ๒๐๐๕, ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร พ.ศ. ๒๐๐๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๐๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170