จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒

จารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14:30:50

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๘ จารึกมหาสังฆราชาญาณมงคล, ชม. ๑๘ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. ๒๐๘๓)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๘๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170