จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เทิม มีเต็ม : สักระพท ๑๑๕๕ = จุลศักราช ๑๑๕๕ ตรงกับพุทธศักราช ๑๓๓๖ คำว่า สักระพท เข้าใจว่าจะมาจาก คำ สกร + อพฺท แปลว่า ปี
๒. เทิม มีเต็ม : ปีสลู = ปีฉลู พยัญชนะตัว ฉ ชาวไทยล้านนาออกเสียงเป็น ส
๓. เทิม มีเต็ม : สุกกร = เป็นชื่อวันทางจันทรคติในลำดับที่ ๗ คือ วันศุกร์
๔. เทิม มีเต็ม : เพ็ง = วันขึ้น ๑๕ ค่ำ อย่างที่เรียกว่า วันเพ็ญกลางเดือน ๑๒
๕. เทิม มีเต็ม : ขอมภิสัย = แบบขอม, อย่างขอม
๖. เทิม มีเต็ม : วัสสานฤดู = ฤดูฝน
๗. เทิม มีเต็ม : อาสาฬห = ชื่อเดือนที่ ๘
๘. เทิม มีเต็ม : ปถมมาส = เดือนแรก, เดือนที่ ๑
๙. เทิม มีเต็ม : ระวิวาร = วันอาทิตย์
๑๐. เทิม มีเต็ม : ไถง = วัน
๑๑. เทิม มีเต็ม : ไทยภาษา = ในที่นี้หมายถึงแบบอย่างของไทย
๑๒. เทิม มีเต็ม : ปีกาเป้า = ปีฉลู เบญจศก
๑๓. เทิม มีเต็ม : ปถมสาฒ = ปฐมสาฒ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองหน เดือน ๘ แรกจะเรียกว่า ปถมสาฒ
๑๔. เทิม มีเต็ม : วัน ๑ = วันอาทิตย์
๑๕. เทิม มีเต็ม : ตนชื่อว่า = พระองค์ทรงพระนามว่า, พระองค์ทรงนามว่า
๑๖. เทิม มีเต็ม : อัตถวรวงศา เจ้าเมืองน่าน หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๐ ออกพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ และ เจ้าหลวงอัตถวรปัญโญ ถึงแก่พิราลัยที่กรุงเทพฯ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๕๓
๑๗. เทิม มีเต็ม : ชู่คน = ทุกคน
๑๘. เทิม มีเต็ม : แก่นร = แก่มนุษย์
๑๙. เทิม มีเต็ม : เทวคณา = เหล่าเทวดา
๒๐. เทิม มีเต็ม : พระวสา = พระวัสสา
๒๑. เทิม มีเต็ม : เป็นช่างทอง = เข้าใจว่าการสร้างพระพุทธรูปในคราวนั้นคงจะได้นายช่างผู้ทำการหล่อมาจากเมืองล้านช้าง หรือหลวงพระบางในปัจจุบัน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170