จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:04

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๒๐ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔, ๑๖๘ วัดช่างแต้ม

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปีกาบสี” คือ ปีมะเมีย ฉศก
๒. ฮันส์ เพนธ์ : “เพ็ง” = เพ็ญ
๓. ฮันส์ เพนธ์ : “เม็ง” หมายถึงมอญ ในที่นี้หมายถึง ตามวิธีนับแบบมอญ
๔. ฮันส์ เพนธ์ : “วัน ๓” คือ วันอังคาร
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หนาน” หมายถึง ผู้ที่สึกในขณะเป็นพระสงฆ์
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เค้า” หมายถึง ประธาน
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ชู่” หมายถึง ทุก “ชู่ผู้ชู่คน” หมายถึง ทุกผู้ทุกคน
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มุกเขี้ยวงาช้าง” คือ งาช้างที่ถูกนำมาบดให้เป็นผงซึ่งภาษาถิ่นเหนือ เรียกว่า “มุก”
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โชตก” โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา อธิบายว่า หมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หื้อ” หมายถึง ให้
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จิ่ม” หมายถึง ด้วย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170