จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:04

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๒๐ วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๒

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุลศักพัท ๑๒๔๑ ตัว” คือ จุลศักราช ๑๒๔๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๒ โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา อธิบายไว้ในหนังสือ จารึกล้านนา ว่า “จุลศักพัท” เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำว่า จุฑ = จุล ศกฺก = ศก อพทฺ = ปี
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปีกดสี” หมายถึง ปีมะโรง โทศก
๓. ฮันส์ เพนธ์ : “เพ็ง” = เพ็ญ
๔. ฮันส์ เพนธ์ : “เม็ง” คือ มอญ ในที่นี้หมายถึง ตามวิธีนับแบบมอญ
๕. ฮันส์ เพนธ์ : “วัน ๔” คือ วันพุธ
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กดเส็ด” เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งหนึ่งรอบมี ๖๐ วัน
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “น้อย” คือ ผู้ที่สึกในขณะที่เป็นสามเณร
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เค้า” หมายถึง ประธาน
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ชู่” หมายถึง ทุก เช่น “ชู่คน” หมายถึง ทุกคน
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โชตก” โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา อธิบายไว้ในหนังสือ จารึกล้านนา ว่า หมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระวัสสา” หมายถึง ปี
๑๒. ฮันส์ เพนธ์ : “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” แปลว่า นิพพานเป็นสุขอันสูงสุด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170