จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

จารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:04

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง, ชม. ๑๖ จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๔)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ศักราช ๘๕๘ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๐๓๙
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ปีระวายสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง อัฐศก ตามจุลศักราช
๓. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๑๑ ของไทยภาคเหนือ = เดือน ๙ ของไทยภาคกลาง
๔. ประสาร บุญประคอง : ออก = ข้างขึ้น, ขึ้น
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ระวายไจ้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เม็ง = มอญ
๗. ประสาร บุญประคอง : ปุษย = เป็นชื่อฤกษ์ที่ ๘ ได้แก่ดาวปุยฝ้าย
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๙. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๐. ประสาร บุญประคอง : เบ้ = เบี้ย
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๑๒. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
๑๓. ประสาร บุญประคอง : ๘๒๒ เข้าใจว่าเป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๐๐๓
๑๔. ประสาร บุญประคอง : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
๑๕. ประสาร บุญประคอง : ชู่ตน = ทุกคน
๑๖. ประสาร บุญประคอง : ไผ = ใคร
๑๗. ประสาร บุญประคอง : อย่ากลั้วเกล้า = อย่าคลุกคลี, อย่าปะปน
๑๘. ประสาร บุญประคอง : เวียก = งาน, การงานต่างๆ
๑๙. ประสาร บุญประคอง : แถม = เพิ่ม, เติม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170