จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๑๖ วัดสำเภา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฮันส์ เพนธ์ : พบเพียงแต่พระพุทธรูปองค์เดียว คือ องค์นี้ ปางทั้ง ๗ คือ ปางตอนแรกตรัสรู้เสด็จประทับ ณ สตตมหาสถานซึ่งได้แก่
(๑) ปางนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์
(๒) ปางถวายเนตร ยืนประสานพระหัตถ์ที่พระเพลา
(๓) ปางจงกรมแก้ว พระลีลา พระหัตถ์ทั้งสองประสานพระเพลา มีเรือนแก้ว
(๔) ปางทรงพิจารณาพระธรรมในเรือนแก้ว นั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองประสานบนพระเพลา มีเรือนแก้ว
(๕) ปางนั่งสมาธิใต้ต้นไทร
(๖) ปางนาคปรก นั่งสมาธิใต้ต้นจิก
(๗) ปางรับผลสมอ บาตร ข้าวสัตตุ นั่งสมาธิใต้ต้นไม้เกด (ตามกรมพระยาดำรง ๒๔๖๙ พุทธเจดีย์ ๑๔๔)
๒. ฮันส์ เพนธ์ : "เพ็ง" = เพ็ญ ๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ปีดับเป้า" คือ ปีฉลู สัปตศก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170