จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๔๑ วัดสำเภา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฮันส์ เพนธ์ : "สุทินฺนํ พุทฺธรูปํ วตเมทานํ" หมายถึง ทานของข้าพเจ้าคือพระพุทธรูป (องค์นี้) ให้ด้วยดีแล้วหนอ
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "เค้า" หมายถึง ประธาน
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "โชตก" โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนาได้อธิบายคำนี้ไว้ในหนังสือจารึกล้านนาว่า หมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
๔. ฮันส์ เพนธ์ : "เพ็ง" = เพ็ญ
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ศก ๑๒๕๒ ตัว" เป็นจุลศักราช ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๓
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ปีกดยี" คือ ปีขาล โทศก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170