จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช

จารึก

จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๑๓ จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๑๘๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๘๑-๒๑๘๐

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ ชำรุด (อักษรลบเลือน อ่านไม่ได้)

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เถิง = ถึง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : รำเพิง = รำพึง
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บูราณ = โบราณ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170