จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง

จารึก

จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๑๑ จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓, ๑.๔.๑.๑ วัดดอนยาง พ.ศ. ๒๐๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๓

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

บุญเลิศ เสนานนท์ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมิง = เมือง
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : แปลง = สร้าง
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณะนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170