จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเกตการาม

จารึก

จารึกวัดเกตการาม ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกวัดเกตการาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ชม. ๑๕ จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. ๒๑๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ อักษรถูกลบหมดเหลือแต่วงดวงชะตา ด้านที่ ๒ มี ๕๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ๙๔๐ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๑๒๑
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ปีเปลิกยี, ปีเปิกยี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีขาล สัมฤทธิศก ตามจุลศักราช
๓. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๕ ของไทยภาคเหนือ = เดือน ๓ ของไทยภาคกลาง
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : รวงไส้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๕. ประสาร บุญประคอง : ฤกษ์ ๒๒ ชื่อว่า ศรวณะ = ดาวคนจำศีล หรือ ดาวคนหามหมู (สมณฤกษ์)
๖. ประสาร บุญประคอง : ไพ = ไป
๗. ประสาร บุญประคอง : เมื่อลุน = เมื่อหลัง (ภายหลัง)
๘. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ปีรวงไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง ตรีศก ตามจุลศักราช
๑๐. ประสาร บุญประคอง : ๙๔๓ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๑๒๔
๑๑. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๔ ของไทยภาคเหนือ = เดือนยี่ของไทยภาคกลาง
๑๒. ประสาร บุญประคอง : เพ็ง = เพ็ญ (วันกลางเดือน)
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : กาเร้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๑๔. ประสาร บุญประคอง : ลวงขื่อ = ด้านกว้าง, ทิศเหนือทิศใต้
๑๕. ประสาร บุญประคอง : ลวงแปร = ด้านยาว, ทิศตะวันออกทิศตะวันตก
๑๖. ประสาร บุญประคอง : ร่ (ทุกตัว) = ครัว
๑๗. ประสาร บุญประคอง : ขหนาน หรือ หนาน = ทิดที่สึกจากพระ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170