จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๙๔ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒, ๒๗ วัดช่างแต้ม

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุลศักราชได้ ๑๑๕๘ ตัว” ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๙ ในสมัยพระยากาวิละ
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปีรวายสี” คือ ปีมะโรง อัฏฐศก
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ออก” หมายถึง ข้างขึ้น
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “วัน ๓” คือ วันอังคาร (เริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวัน ๑)
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาเหม้า” เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งรอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ธุ” หมายถึง พระสงฆ์ มาจากคำว่า “สาธุ” ภาษาไทยถิ่นเหนือออกเสียงเป็น “ตุ๊”
๗. ฮันส์ เพนธ์ : “สิกยม” คือ ลูกศิษย์
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โชตก” โครงการปริวรรตและชำระจารึกล้านนาอธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง จารึกล้านนา ว่า หมายถึง ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่าง
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หื้อ” หมายถึง ให้
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เถิง” = ถึง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170