จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ)

จารึก

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 300 จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. วินัย พงศ์ศรีเพียร : ตัวอักษรที่เลือนลางนี้ เดิมเคยอ่านว่า “โปศ” แต่นายเทิม มีเต็ม เห็นว่าอาจจะเป็น “ศรี”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170