จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค

จารึก

จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ประติมากรรมฤาษีกัมมะโล, ชร. ๖ จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค พ.ศ. ๒๑๕๗, ๑.๔.๓.๒ ดอยตุง พ.ศ. ๒๑๔๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๔๗

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด มี ๓ ส่วน ส่วนบนด้านหน้า มี ๖ บรรทัด ส่วนบนด้านหลังมี ๕ บรรทัด ส่วนล่างมี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ศักราชได้ ๙๖๖ ตัว = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๑๔๗
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีกาบสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง ฉศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดือน ๕ = ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๓ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วัน ๗ = วันเสาร์
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ไทยกาบสัน = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กลองงาย = ยามตีกลองเช้า คือเวลา ๗.๓๐ น.-๙.๐๐ น.
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ติดถิ, ติดถี = ดิถี, วันตามจันทรคติ อย่างใช้ ค่ำหนึ่ง สองค่ำ
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ฤ = ฤกษ์, เวลาที่เป็นมงคล
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมิง = เมือง
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เผิก = เผือก
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ทำนวาย = ทำนาย
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมื่อลุน, เมื่อลูน = เมื่อภายหลัง
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เบิ้ง = เบื้อง
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ทุง = ธง
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณะนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชุบชิง = แย่งชิง
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : คามเขต = กำหนดเป็นเขตบ้าน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170