จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีสุทธาวาส

จารึก

จารึกวัดศรีสุทธาวาส ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:03

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีสุทธาวาส

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๕ จารึกวัดศรีสุทธาวาส พ.ศ. ๒๐๔๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : (ศุภมัสดุ ศักราช) ได้ ๘๖๔ = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๔๕
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีเต่าเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ จัตวาศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๗ = เดือน ๗ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๕ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พุทธศาสน์ = คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยปริยายทางราชการมักใช้หมายถึงพระราชหัตถเลขาและลิขิตของพระสังฆราช เช่น พระราชสาสน์, สมณสาสน์
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เต่าไจ้ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : รืก = ฤกษ์
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผลคุน = เป็นชื่อเดือน ๔ ภาคกลาง
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการเหนือนายร้อย
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เอ้ย = เอื้อย ลูกสาวคนที่หนึ่ง, พี่สาวคนโต
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ขา = สรรพนามบุรุษที่ ๓ แทนคำว่า เขาสองคน
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ยิง, ยึง = หญิง
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อ้าย = ลูกชายคนที่หนึ่ง, พี่ชายคนโต
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ยอ = ยก
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ฝูง = พวก, หมู่
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผิว่า = ถ้า, หาก, แม้น
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เย = เยีย คือ ทำ, กระทำ, จง
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชู่ = ทุก เช่น ชู่คน = ทุกคน
๒๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ซาว = ยี่สิบ
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ดาย = เป็นคำลงท้ายบอกให้ทราบว่า สิ้นประโยค เช่นเดียวกับคำว่า แล, นา, เทียว, ทีเดียว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170