จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเชียงมั่น

จารึก

จารึกวัดเชียงมั่น ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงมั่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ จ.ศ. ๙๔๓ (พ.ศ. ๒๑๒๔), หลักที่ ๗๖ ศิลาจารึก วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่, ชม. ๑ จารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ. ๒๑๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๗๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : แก่ = เป็นใหญ่, เป็นประธาน
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เค้าคน = ข้าคน
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ห้อง = เขต
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ทาน = ถวาย
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ชู่ = ทุก
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ญัว = รับใช้
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ใหม่ = เชียง คือ ทิดที่สึกจากสามเณร

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170