จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเชียงมั่น

จารึก

จารึกวัดเชียงมั่น ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงมั่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ จ.ศ. ๙๔๓ (พ.ศ. ๒๑๒๔), หลักที่ ๗๖ ศิลาจารึก วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่, ชม. ๑ จารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ. ๒๑๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๗๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๖๕๘ = พ.ศ. ๑๘๓๙
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีรวายสัน, ปีระวายสัน = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีวอก อัฐศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : เดือนวิสาขะ = เดือน ๖ ภาคกลาง
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ออก = ข้างขึ้น
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : วัน ๕ = วันพฤหัสบดี
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : เมิงเปล้า, เมิงเป้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ยามแตรรุ่ง = ยามเช้ามืด
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปลาย = เศษ, กว่า
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : นวางค์ = ท้องฟ้าแบ่งออกเป็น ๑๒ ราศี ราศีหนึ่ง มี ๓๐องศา แบ่งราศี ออกเป็น ๙ ส่วนเท่าๆ กัน หรือเป็น ๙ นวางค์
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : คือ = คู
๑๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ตรีบูร = กำแพงสามชั้น
๑๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ทัดที่ = ใช้ในความว่า "ตรงที่"
๑๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ลวด = เลย
๑๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หื้อ = ให้, หื้อทาน = ให้ทาน คือ ถวาย
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : เถิง = ถึง
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีรวงเม้า, รวงเหม้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ ตรีศก ตามจุลศักราช
๑๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๘๓๓ = พ.ศ. ๒๐๑๔
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีเปลิกสง้า, เปิกซง้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเมีย สัมฤทธิ์ศก ตามจุลศักราช
๒๐. ฉ่ำทองคำวรรณ : จ.ศ. ๙๒๐ = พ.ศ. ๒๑๐๑
๒๑. ฉ่ำทองคำวรรณ : พันน้ำ = น้ำหนัก ๑ ชั่ง
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีดับเปล้า, ปีดับเป้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีฉลู สัปตศก ตามจุลศักราช
๒๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๙๒๗ = พ.ศ. ๒๑๐๘
๒๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีรวงเม็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะแม ตรีศก ตามจุลศักราช
๒๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๙๓๓ = พ.ศ. ๒๑๑๔
๒๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กวม = คร่อม
๒๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ปีฎกฆระ = เรือนปิฎก คือ หอไตร
๒๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ขรง = ข่วง คือ บริเวณ
๒๙. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ชู่ = ทุก
๓๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ปีรวงไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง ตรีศก ตามจุลศักราช
๓๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๙๔๓ = พ.ศ. ๒๑๒๔
๓๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : รอม = รวม
๓๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ไผ = เผย คือ บอก
๓๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : นัย = วิธีการต่างๆ
๓๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ห้อง = เขต
๓๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ขนาน = หนาน คือ ทิดที่สึกจากพระ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170