จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพูขีง

จารึก

จารึกวัดพูขีง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดพูขีง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๙๒/๒๘ จารึกวัดภูขิง, ชร. ๖๑ จารึกวัดพูขีง พ.ศ. ๒๐๓๐, ๑.๔.๑.๑ วัดภูขิง พ.ศ. ๒๐๓๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุลศักราชได้ ๘๔๙ ตัว = ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๐
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๘) : เมิงเม็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะแม นพศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดินวิสาขะ = เดือน ๖ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๖ = เดือน ๖ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๔ ภาคกลาง
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันเมิงเม็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : รืก = ฤกษ์
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บุรพผลคุน = บุรพผลคุณี ชื่อนักษัตร หมู่ที่ ๑๑ (ดาวงูเมีย) มี ๒ ดวง
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พระเจ้า = พระพุทธเจ้า
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปลาย = เศษ, กว่า
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน = เดือน
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๑๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือ = ไป, กลับ
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กลั้วเกล้า = คลุกคลี, เกี่ยวข้อง, ปะปน, ก้าวก่าย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170