จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๑ (จ. ๒๕)

จารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๑ (จ. ๒๕) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:01

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๑ (จ. ๒๕)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช, จารึกแผ่นทอง จ. ๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๔๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ศุภมัสตุ” มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า ศุภํ + อัสตุ หมายถึง ความดี/ความงาม จงมี
๒. เทิม มีเต็ม : “๑๖๒๒ ศก” = ปีมหาศักราช ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๔๓ ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา
๓. เทิม มีเต็ม : “นาคสังวัจฉเร” = ในปีมะโรง
๔. เทิม มีเต็ม : “เจตรมา (ส)” = ชื่อเดือนทางจันทรคติลำดับที่ ๗ ภาษาบาลีเป็น “เชฏฐมาส”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170