จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย)

จารึก

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13:33:21

ชื่อจารึก

จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๒.๑.๑ วัดพวกชอด พ.ศ. ๒๐๓๔, ชม. ๙ จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) (พ.ศ. ๒๐๓๔)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ปีรวงไค”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “ฅำนิง”
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ปีรวงไก๊, ปีรวงไค้” ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีกุน ตรีศก ตามจุลศักราช
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เดินยี่, เดือนยี่” คือ เดือนยี่ของภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑๒ ของภาคกลาง
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “วดั”
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “วันกาบสี” ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หื้อ” คือ ให้
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “พอย” ในที่นี้ หมายถึง เลย, กลับ, พลอย, จึง
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “มะ[ทูทิน]”
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ชู่” คือ ทุก
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “จาริก, จาริด” คือ จารึก (ศิลาจารึก)
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๔๓) อ่านเป็น “[มี]ไผวารื”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170