จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๔ (จ. ๑๕)

จารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๔ (จ. ๑๕) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:01

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๔ (จ. ๑๕)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช, จารึกแผ่นทอง จ. ๑๕

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด (จารึกด้านซ้าย มี ๖ บรรทัด ด้านขวามี ๕ บรรทัด)

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ศุภมัศดุ มาจากภาษาสันสกฤต คำว่า ศุภํ+อัสตุ หมายถึง ความดี/ความงามจงมี
๒. เทิม มีเต็ม : พ.ศ. ๒๓๒๑ อยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สำฤทธิศก หมายถึง จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๐ ในที่นี้คือ จ.ศ. ๑๑๔๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๑
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะต่างๆสามารถย้อนกลับไปดูได้ในหัวข้อ “ประวัติ”
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : น่าจะเป็นวัดเดียวกับวัดประตูขาวซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ หมายถึง ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา ส่วนทายก หมายถึงผู้ที่ถวายปัจจัยแด่ภิกษุสามเณร
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : บัวและวงลวดอกไก่บัว เป็นชื่อส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของเจดีย์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170