จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๒ (จ. ๑๑)

จารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๒ (จ. ๑๑) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:01

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๒ (จ. ๑๑)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช, จารึกแผ่นทอง จ. ๑๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๗๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ศุภมัสตุ มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า ศุภํ + อัสตุ หมายถึง ความดี/ความงาม จงมี
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัพพศก = สัปตศก หมายถึง จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๗ ซึ่งในที่นี้คือ จ.ศ. ๑๑๙๗
๓. เทิม มีเต็ม : หนัก ๗ บาท ๑ สลึง
๔. เทิม มีเต็ม : ตราสัง = หุ้มเป็นชั้น, รัดเป็นเปลาะ
๕. เทิม มีเต็ม : ยอด = ปลี
๖. เทิม มีเต็ม : นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ = จงเป็นทางให้ถึงนิพพาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170