จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

จารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:01

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๔ จารึกวัดป่ามะม่วง อักษรขอม ภาษาเขมร, ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร พุทธศักราช ๑๙๐๔

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๐๔

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๖๘ บรรทัด ด้านที่ ๑, ๒, ๓ มี ด้านละ ๕๖ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : “๑๒๖๙ เป็นมหาศักราช” = พุทธศักราช ๑๘๙๐
๒. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาทกัมรเดงอัญฦาไทยราช” = พระยาฦาไทย (ลิไทย)
๓. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาทกัมรเดงอัญศรีรามราช” = พ่อขุนรามคำแหง
๔. ยอร์ช เซเดส์ : “นอกพระวิสัย” = นอกพระราชฐาน
๕. ยอร์ช เซเดส์ : เดือน “เชษฐ” คือเดือน ๗ วันไม่ลงกัน ต้องเป็น “สาวน” คือเดือน ๙ วันจึงลงกัน
๖. ยอร์ช เซเดส์ : “วันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗” = ถ้าเดือน ๙ ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๑๘๙๐
๗. ยอร์ช เซเดส์ : “พระขรรค์ชัยศรี” = พระแสงอาญาสิทธิ์
๘. ยอร์ช เซเดส์ : ตัวเลขศักราชและตัวอักษรในวงเล็บเพิ่มใหม่
๙. ยอร์ช เซเดส์ : “๑๒๗๑ (เป็นมหาศักราช) วันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘” คือ พุทธศักราช ๑๘๙๒ ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๑๐. ยอร์ช เซเดส์ : “ปุรวาษาฒฤกษ์ คือฤกษ์ที่ ๒๐” ได้แก่ ดาวแรดตัวผู้หรือดาวช้างพลาย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170