จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖)

จารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:00

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช, จารึกแผ่นทอง จ. ๔๖

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๙๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ศุภมัสดุ มาจากภาษาสันสฤกตคำว่า ศุภํ+อัสตุ หมายถึง ความดี, ความงามจงมี
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : คือวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เอกศก หมายถึง จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๑ ในที่นี้คือ จ.ศ. ๑๐๑๑ (พ.ศ. ๒๑๙๒)
๔. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : พัน ๑๐๑๑ = พันสิบเอ็ด
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สังขยา หมายถึง การนับ
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัปปุรุษ หมายถึง ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เป็นมาตราสมัยโบราณ คือ ๒๐ ชั่ง
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คณะวินัยธร คือ คณะสงฆ์ผู้ชำนาญในพระวินัย
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ป่าแก้ว เป็นคณะสงฆ์ที่มีการตั้งขึ้นในสมัยอยุธยา ตำนานโยนก กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๕ พระเถระชาวเชียงใหม่ ๗ รูป พระเถระชาวอยุธยา ๒ รูปและพระเถระชาวเขมร ๑ รูป เดินทางไปลังกาและบวชในสำนักพระวันรัตนมหาเถระ ขากลับนิมนต์พระเถรชาวลังการมาด้วย ๒ รูป เมื่อถึงอยุธยาแล้วก็แยกย้ายกันไปเผยแผ่ ตั้งนิกายขึ้นมาใหม่เรียกว่า “ป่าแก้ว” (วน-ป่า รัตน-แก้ว)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170