จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑

จารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๕ ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย ภาษาไทย อักษรไทย, ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๐๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๐๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๘ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๔ ชำรุด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : เดิมอ่านว่า “ดี”
๒. ยอร์ช เซเดส์ : ข้าว = ปี
๓. ยอร์ช เซเดส์ : ๑๒๘๓ เป็นมหาศักราช = พุทธศักราช ๑๙๐๔
๔. ยอร์ช เซเดส์ : กษิณาศรพ = พระขีณาสพ
๕. ยอร์ช เซเดส์ : ชั่ว = สมัย
๖. ยอร์ช เซเดส์ : เดิมอ่านว่า “หอม”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170