จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑

จารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๕ ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย ภาษาไทย อักษรไทย, ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๐๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๐๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๘ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๔๒ บรรทัด ด้านที่ ๔ ชำรุด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : ถ่อง = แถว
๒. ยอร์ช เซเดส์ : แก่กม = ที่สุด
๓. ยอร์ช เซเดส์ : ลุน = หลัง
๔. ยอร์ช เซเดส์ : หัวนอน = ทิศใต้
๕. ยอร์ช เซเดส์ : ตีนนอน = ทิศเหนือ
๖. ยอร์ช เซเดส์ : เดิมไม่ได้อ่าน (ขันชั)
๗. ยอร์ช เซเดส์ : ยัดยัญ คือ ยัด = ญัตติ คือประกาศให้ทราบ ยัญ มาจากภาษาสัสกฤต ว่า ยชฺญ แปลว่า บวงสรวง หรือให้ทาน
๘. ยอร์ช เซเดส์ : ไพร่ฟ้าข้าไทย = ประชาชนพลเมือง บริพารลูกเจ้าลูกขุน
๙. ยอร์ช เซเดส์ : บ่ใคร่พิน = ไม่อยากยินดี? พิน(ภาษาถิ่นใต้) = ผูกพัน
๑๐. ยอร์ช เซเดส์ : บ่ใคร่เดือด = ไม่อยากยินร้าย? ไม่เดือดร้อน
๑๑. ยอร์ช เซเดส์ : ซือ = แม้ว่า หากว่า
๑๒. ยอร์ช เซเดส์ : ราม = ขนาดกลาง ไม่ใหญ่นัก ไม่เล็กนัก
๑๓. ยอร์ช เซเดส์ : บ่ห่อน = ไม่เคย
๑๔. ยอร์ช เซเดส์ : คาบ = ครั้ง หน
๑๕. ยอร์ช เซเดส์ : ข้าเสิก = ข้าศึก
๑๖. ยอร์ช เซเดส์ : บ่ = ไม่
๑๗. ยอร์ช เซเดส์ : เถิง = ถึง
๑๘. ยอร์ช เซเดส์ : เยียคดเยียคู้ = ไม่ซื่อสัตย์ กระทำคดคู้
๑๙. ยอร์ช เซเดส์ : ดังอั้น = ดังนั้น
๒๐. ยอร์ช เซเดส์ : ท่า = ครั้ง
๒๑. ยอร์ช เซเดส์ : เหียม = ทูลเหตุ
๒๒. ยอร์ช เซเดส์ : เคียด = เคือง โกรธ
๒๓. ยอร์ช เซเดส์ : จุ่ง = จง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170