จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีเกิด

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:12:56

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มส. 1 จารึกเมืองปาย, มส. 1 จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. 2033, 1.1.1.1 อารามศรีเกิด พ.ศ. 2033

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2033

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 3 ด้าน จำนวน 36 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 11 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 17 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. 2551)

ผู้ปริวรรต

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2551) : “ทาน” คือ ถวาย
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2556) : ปีกดเสด, ปีกดเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ โทศก ตามจุลศักราช
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2556) : ศักราชได้ 852 = ตรงกับ พ.ศ. 2033
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2556) : เดือน 8 = เดือน 8 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 6 ภาคกลาง
5. โครงการวิจัยฯ (2551) : “มหาสามี, มหาสวามี” คือ พระผู้ใหญ่ เทียบได้กับพระมหาเถระ เดิมใช้เรียกพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชั้นพระมหาเถระที่บวชมาจากลังกา ต่อมาใช้เรียกพระสังฆราช
6. โครงการวิจัยฯ (2551) : “พระพุทธเจ้า” ในที่นี้ หมายถึงพระพุทธรูป
7. ฮันส์ เพนธ์ : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2556) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
9. โครงการวิจัยฯ (2551) : “พันนา” คือ ชอบเขตการปกครองโดยกำหนดตามที่นาซึ่งรับน้ำจากเขื่อนหรือฝายแต่ละเขื่อนไป มักมีชื่อเมืองหรือชื่อแม่น้ำกำกับไว้ด้วยอาจเทียบได้กับตำบลขนาดใหญ่หรืออำเภอในปัจจุบัน
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2556) : เฒ่าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
11. ฮันส์ เพนธ์ : นิรย = นรก
12. โครงการวิจัยฯ (2551) : “อาชญา” คือ คำสั่ง, พระราชโองการ
13. โครงการวิจัยฯ (2551) : “เมิง” คือ เมือง
14. โครงการวิจัยฯ (2551) : “อ้าย” คือ ลูกชายคนที่ 1 (คำนำหน้าชื่อลูกชายโดยการนับคำลำดับลูกชายของไทยโบราณ คือคนที่ 1 = อ้าย คนที่ 2 = ยี่ คนที่ 3 = สาม คนที่ 4 = ไส คนที่ 5 = งั้ว คนที่ 6 = ลก)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170