จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีเกิด

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:10:47

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มส. ๑ จารึกเมืองปาย, มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓, ๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน จำนวน ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : ศักราชได้ ๘๕๑ = ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๒
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖): ปีกัดเร้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีระกา เอกศก ตามจุลศักราช
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : เดือน ๘ = เดือน ๘ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๖ ภาคกลาง
๔. ฮันส์  เพนธ์ : แล้วทุกอัน = เสร็จแล้วทุกอย่าง
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑): “มหาสามี, มหาสวามี” คือ พระผู้ใหญ่ เทียบได้กับพระมหาเถระเดิมใช้เรียกพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชั้นพระมหาเถระที่บวชมาจากลังกา ต่อมาใช้เรียกพระสังฆราช
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑): “หื้อ” คือ ให้
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “ชู่คน” คือ ทุกคน
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑): “ทึน, ทืน” คือ เทอญ ใช้เป็นคำลงท้ายจบข้อความ
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑): “อาชญา” คือ คำสั่ง, พระราชโองการ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170