จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๓

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 15:04:19

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๐ แผ่นที่ ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ ๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้แปล

พระอมรโมลี (จุนท์ ป. ๙) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น  “ไหว้” เพราะปรากฏตัว “้ ” อยู่เหนือตัว “ว” ชัดเจน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170