จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 09:14:49

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ ๑๖

อักษรที่มีในจารึก

มอญ

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, มอญ

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๘) (ภาษาบาลี)

ผู้แปล

๑) พระอมรโมลี (จุนท์ ป.๙) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. ๒๕๒๘) (ภาษาบาลี)
๒) จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. ๒๕๒๘) (ภาษามอญ)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170