จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 1

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 15:17:47

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ 13

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์, ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

ผู้แปล

พระอมรโมลี (จุนท์ ป. 9) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นเป็นตัว “น” อยู่หลังสระ “เอ” และเหนือตัวเชิง “ท” ค่อนข้างชัดเจน เป็นไปได้หรือไม่ที่คำนี้จะเขียนเป็น “สนฺเทน” แทนที่จะเป็น "สทฺเทน" ?
2. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นเป็นตัว “่ ”  อยู่เหนือ “ด” ชัดเจน
3. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น  “ระฆัง” เพราะปรากฏตัว “ะ”  หลังตัว “ร” ชัดเจน
4. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นเป็นตัว  “ุ ” อยู่ใต้ “บ” ชัดเจน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170