จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 16:44:51

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ 8

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย, ธรรมอีสาน

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

ผู้แปล

พระอมรโมลี (จุนท์ ป. 9) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. 2528) 

เชิงอรรถอธิบาย

1. เจษฎ์ ปรีชานนท์ : “ฮอด” = ถึง
2. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก ไม่ปรากฏตัว “้ ”  แต่อย่างใด
3. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น  “พะ” เพราะไม่ปรากฏตัว “ร”
4. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น  “สะฐูป” เพราะไม่ปรากฏตัว “ร” ชัดเจน
5. นวพรรณ ภัทรมูล : เมื่อพิจารณาจากภาพจารึก เห็นว่าน่าจะอ่านเป็น  “พุทโท” เพราะปรากฏตัว “ท”  หลังตัว “โ” ชัดเจน
6. เจษฎ์ ปรีชานนท์ : “ทำ” = ธรรม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170