จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 1

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09:33:34

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ 5

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์, ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

ผู้แปล

พระอมรโมลี (จุนท์ ป. 9) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2557) : อ. เจษฎ์ ปรีชานนท์ ได้อ่านไว้แบบรวมๆ เพียงชุดเดียว เข้าใจว่าเป็นเพราะคำจารึกนั้นดูเผินๆ จะมีข้อความเหมือนกันแทบทุกแผ่น  อย่างไรก็ดี ทางคณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความในจารึกนั้นยังมีความแตกต่างกันบ้างบางส่วน จึงควรที่จะอ่านใหม่อีกครั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านอักขรวิทยา ทั้งนี้ส่วนคำอ่านที่แตกต่างกันนั้นทางคณะทำงานฯ จะทำอักษรตัวหนาไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170