จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕

จารึก

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 15:20:32

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ ๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

๑ ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นวพรรณ ภัทรมูล : แผ่นอื่นๆ ได้แก่ แผ่นสอง แผ่นสาม แผ่นสี่ แผ่นหก และแผ่นเจด ไม่มีคำว่า “ที่” แต่สำหรับ แผ่นที่ห้า ใน หนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน มีคำว่า “ที่” ด้วย เนื่องจากไม่พบจารึกของจริง และไม่สามารถตรวจสอบกับคำอ่านจารึกฉบับอื่นได้ จึงคงไว้ตามที่ปรากฏ
๒. นวพรรณ ภัทรมูล : คำเดียวกันนี้ที่ปรากฏในจารึกบรรทัดอื่นเขียนว่า “เปน” เนื่องจากไม่พบจารึกของจริง และไม่สามารถตรวจสอบกับคำอ่านจารึกฉบับอื่นได้ จึงคงไว้ตามที่ปรากฏ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170