จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดตาเถรขึงหนัง

จารึก

จารึกวัดตาเถรขึงหนัง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดตาเถรขึงหนัง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๘ ค., หลักที่ ๔๖ ศิลาจารึกวัดตาเถรขึงหนัง, ศิลาจารึกวัดตาเถรขึงหนัง พุทธศักราช ๑๙๔๗

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๔๗

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๗๖๒ = พ.ศ. ๑๙๔๓
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กรรโลง = ภาษาขอมแปลว่า พระมารดา
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : แกวกลอย = ร่วมกัน
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : นู = ภาษาขอมแปลว่า “ซึ่ง” แต่ที่นี้ใช้ในความว่า “ต่อ”
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : แม่ออก = โยมอุปัฏฐากหญิง
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พันลอก = ภาษาขอมแปลว่า หน่อ
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๗๖๕ = พ.ศ. ๑๙๔๖
๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ออก หรือ ออกใหม่ = ปักษ์ข้างขึ้น
๙. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๗๖๖ = พ.ศ. ๑๙๔๗

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170