จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระศรีสูรยลักษมี

จารึก

จารึกพระศรีสูรยลักษมี ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:00

ชื่อจารึก

จารึกพระศรีสูรยลักษมี

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร, สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๙๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ชะเอม แก้วคล้าย, อ่านภาษาสันสกฤต (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒) บุญเลิศ เสนานนท์, อ่านภาษาเขมร (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ผู้แปล

๑) ชะเอม แก้วคล้าย, แปลภาษาสันสกฤต (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒) บุญเลิศ เสนานนท์, แปลสรุปภาษาเขมร (พ.ศ. ๒๕๓๕)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : อาจารย์บุญเลิศ เสนานนท์ ได้แปลสรุป จารึกด้านที่ ๓-๔ และขอบล่าง ไว้ว่า “ศก ๙๔๔ ขึ้น ๕ ค่ำ วันพุธ กัมรเตงอัญเทวีศรีสูรยลักษมี ให้ประดิษฐานรูปประติมาของวิษณุ หริเทพ และพระศิวลึงค์ ทั้งยังได้ประทานวัตถุสิ่งของ และข้าทาสให้อยู่รับใช้เทวสถานในหมู่บ้านต่างๆ ที่ทรงประทานนั้นด้วย” และเนื่องจากในการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ครั้งนี้ จำเป็นต้องแยกคำอ่าน-แปลของจารึกแต่ละด้าน หากจะใช้คำแปลสรุปของอาจารย์บุญเลิศ เกรงว่าจะได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจึงได้พยายามแปลให้ละเอียดขึ้นเพื่อความสมบูรณ์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170