จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระศรีสูรยลักษมี

จารึก

จารึกพระศรีสูรยลักษมี ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:00

ชื่อจารึก

จารึกพระศรีสูรยลักษมี

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร, สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๙๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ชะเอม แก้วคล้าย, อ่านภาษาสันสกฤต (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒) บุญเลิศ เสนานนท์, อ่านภาษาเขมร (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ผู้แปล

๑) ชะเอม แก้วคล้าย, แปลภาษาสันสกฤต (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๒) บุญเลิศ เสนานนท์, แปลสรุปภาษาเขมร (พ.ศ. ๒๕๓๕)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170