จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง

จารึก

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง หน้าที่ ๔

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:00

ชื่อจารึก

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

๔ หน้ากระดาษ ๕๑ บรรทัด (หน้าที่ ๑ - ๓ มี ๑๕ บรรทัด หน้าที่ ๔ มี ๖ บรรทัด)

ผู้อ่าน

ภูธร ภูมะธน (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ตรวจ

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. จตุพร ศิริสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙) : ปาตรี / บาตรี มาจากคำว่า patriarche ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง พ่อบ้าน พระราชาคณะ หรือผู้มีอาวุโสสูงสุด ในที่นี้ใช้เป็นสรรพนามนำหน้าชื่อนักบวชในคริสตศาสนา ๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ชียต้น / ชีต้น หอสมุดแห่งชาติ อธิบายว่า หมายถึง พระ, นักบวช ๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สมเด็จพระมหากษัตรเจ้าทั้ง ๒ กรุง ในที่นี้ หมายถึง พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ (Louis XIV) แห่งฝรั่งเศส ครองราชย์ระหว่างคริสต์ศักราช ๑๖๔๓- ๑๗๑๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๘๖-๒๒๕๘) และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา อยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170