จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง

จารึก

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง หน้าที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:00

ชื่อจารึก

หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

๔ หน้ากระดาษ ๕๑ บรรทัด (หน้าที่ ๑ - ๓ มี ๑๕ บรรทัด หน้าที่ ๔ มี ๖ บรรทัด)

ผู้อ่าน

ภูธร ภูมะธน (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ตรวจ

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ภูธร ภูมะธน (พ.ศ. ๒๕๒๘) : เจ้าพระยาศรีธรรมราช เป็นบรรดาศักดิ์ของพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา อันเป็นรัชกาลต่อจากสมเด็จพระนารายณ์ ๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เถิง = ถึง ๓. จตุพร ศิริสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙) : มุงสูรปังชาตแรง / ปองชาตแรง มูสู มาจากคำว่า monsieur (เมอร์สิเออร์) ในภาษาฝรั่งเศส เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ และ๓ นำหน้าชื่อผู้ชาย ๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อัตโน จตุพร ศิริสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙) อธิบายว่า เป็นคำยืมมาจากภาษาบาลี ว่า "อตฺต" แปลว่า ตัวตน โดยนำมาใช้กับผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า ต่ำกว่า หรือเสมอกันก็ได้ ซึ่งหอสมุดแห่งชาติได้ให้ความหมายว่า "ข้าพเจ้า" ๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : มุงสูรสิงแล คือ เมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล (Monsieur le marquis de seignelay) อัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170