จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทเมืองแขก 1

จารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก 1

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1517

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 27 บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์ (พ.ศ. 2537)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์ (พ.ศ. 2537)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลี”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลี” ชัดเจน
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลิ”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลิ” ชัดเจน
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธ” เป็น “ต”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ต” ชัดเจน
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ปงฺค” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ปงฺค” เป็น “ปงฺคํ” เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ปงฺคํ” ชัดเจน
5-6. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลิ”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลิ” ชัดเจน
7. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร ไม่มีคำ “วฺระ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้เพิ่มเติมคำ “วฺระ” ลงไป เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นคำ “วฺระ” ชัดเจน
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธ” เป็น “ต”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ต” ชัดเจน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170