จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทเมืองแขก ๑

จารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลี”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลี” ชัดเจน
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลิ”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลิ” ชัดเจน
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธ” เป็น “ต”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ต” ชัดเจน
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ปงฺค” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ปงฺค” เป็น “ปงฺคํ” เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ปงฺคํ” ชัดเจน
๕-๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธุลี” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธุลี” เป็น “ธูลิ”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ธูลิ” ชัดเจน
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร ไม่มีคำ “วฺระ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้เพิ่มเติมคำ “วฺระ” ลงไป เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นคำ “วฺระ” ชัดเจน
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปากร อ่านเป็น “ธ” แต่คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้แก้ไขคำอ่านจาก “ธ” เป็น “ต”เนื่องจากพิจารณารูปอักษรจากสำเนาจารึกแล้ว เห็นเป็น “ต” ชัดเจน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170