จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล

จารึก

หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๓๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

หอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๑๐และ ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

-

เชิงอรรถอธิบาย

โดย พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร ๑. คำอ่านจากการตีพิมพ์ทั้ง ๒ ครั้งมีการปะปนกันของการสะกดคำตามต้นฉบับและการสะกดตามแบบปัจจุบัน ทางโครงการฐานข้อมูลจารึก ฯ จึงทำการปรับเปลี่ยนคำอ่านให้ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารโบราณ ๒. ออกพระวิสุทธสุนธร เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๖ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ในพระราชพงศาวดารระบุว่า ท่านเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายณ์และเป็นน้องชายของพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๓ ในสมัยพระเพทราชา ๓ เถิง = ถึง ๓. มูสูสิงแฬร คือ เมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล (Monsieur le marquis de seignelay) อัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ๔. ลุยเลกรัง (Louis le Grand) หมายถึง พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ (Louis XIV) แห่งฝรั่งเศส ครองราชย์ระหว่างคริสต์ศักราช ๑๖๔๓- ๑๗๑๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๘๖-๒๒๕๘) ๕. อัตโน หมายถึง ข้าพเจ้า ๖. แควนเอรอบ คือ แคว้นยุโรป (Europe) ๗. พระมหากษัตรธิราชเจ้าทั้งสองกรุง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ (Louis XIV) แห่งฝรั่งเศส ๘. นพศก หมายถึง จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ๙ ปีเถาะนพศก ในที่นี้คือ จ.ศ. ๑๐๔๙ ซึ่งข้อความในเอกสารฉบับนี้ระบุว่าตรงกับพุทธศักราช ๒๒๓๑ แต่ในความเป็นจริง ออกพระวิสุทธสุนธรและคณะ เดินทางกลับถึงกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๓๐ สอดคล้องกับหลักฐานด้านเอกสารของฝรั่งเศสที่ระบุคริสต์ศักราช ๑๖๘๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๓๐ ดังนั้น จึงมีการสันนิษฐานว่า ศักราช ๒๒๓๑ ที่ปรากฏในเอกสารเป็นการใช้เกณฑ์แบบลังกาและพม่าซึ่งบวกด้วย ๑๑๘๒ เมื่อเทียบกับปัจจุบันจะเกินไป ๑ ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170