จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดสุปัฏนาราม 3

จารึก

จารึกวัดสุปัฏนาราม 3 ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

จารึกวัดสุปัฏนาราม 3

อักษรที่มีในจารึก

เทวนาครี

ศักราช

พุทธศักราช 1590

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 106 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 27 บรรทัด, ด้านที่ 2 มี 22 บรรทัด, ด้านที่ 3 มี 30 บรรทัด, ด้านที่ 4 มี 27 บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2537)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2537)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ชะเอม แก้วคล้าย : คำว่า “เตา สุเรา” (เทพทั้งสองนั้น) ซึ่งหลับตาอยู่ อาจหมายถึงเทพเทวะ หรือบรรพบุรุษ ผู้สิ้นพระชนม์ไปแล้วผู้เป็นบุตรธิดา จึงทำสักการะบูชา ด้วยการถวายสิ่งของต่างๆ ด้วยความเคารพรัก เพื่อหวังให้ท่านได้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือถ้าเป็นเทพเทวะ ก็หมายถึงเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือถ้าเป็นเทพเทวะ ก็หมายถึงเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ลืมตาขึ้นมามอง เพื่อรับเครื่องสักการะบูชา แล้วช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ผู้ถวายเครื่องสักการะบูชานั้น ในจารึกนี้ น่าจะหมายถึงประเด็นแรกมากกว่า
2. ชะเอม แก้วคล้าย : คำว่า “ราเชศฺวร” ซึ่งน่าจะแปลว่า พระศิวลิงค์ เพราะคำว่า ภทฺเรศฺวร, ตฺริภุวเนศฺวร, ราเชนฺทเรศฺวร ฯลฯ ทั้งหมดเป็นนามของพระศิวลิงค์ พระพุทธรูป และเทวรูป โดยนำชื่อของกษัตริย์ ผู้สร้าง สนธิด้วย “อิศฺวร” ศัพท์ตั้งเป็นชื่อของพระศิวลิงค์ พระพุทธรูป และเทวรูปดังกล่าว แต่ราเชศฺวร หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะแยกศัพท์เป็น “ราช” + “อิศฺวร” แปลว่า จอมกษัตริย์ คงหมายถึงเทวรูป ที่อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำเช่นกัน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170