จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย

จารึก

จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

จารึกพระพุทธรูปนิรันตราย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กะไหล่ คือ การเคลือบวัตถุที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยใช้ปรอทละลายเงินหรือทองแล้วทาลงบนวัตถุที่ต้องการ จากนั้นจึงไล่ปรอทออกด้วยความร้อน ๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งขัดสมาธิแบบที่เห็นฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้าง ๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เรือนแก้ว คือ กรอบมีลวดลายล้อมพระพุทธรูป ๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระพุทธนฤมลธรรโมภาศ คือ พระประธานในอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๒๒ นิ้วครึ่ง สูง ๓๖ นิ้วครึ่ง สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งทรงเป็นช่างฝีมือเยี่ยมหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีมะโรงอัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับพระพุทธศักราช ๒๓๙๙ ๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ดงศรีมหาโพธิ เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอ ศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี ๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เส้น เป็นมาตราวัดเท่ากับ ๑๐ วา ๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เนื้อหก ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ อธิบายไว้ว่า ทองคำที่ซื้อขายกันนั้น เรียกตามเนื้อและตามราคา เช่น ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๔ บาท เรียกว่า เนื้อสี่ ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๕ บาท เรียกว่า เนื้อห้า ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๖ บาท เรียกว่า เนื้อหก ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๗ บาทเรียกว่า เนื้อเจ็ด ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาทเรียกว่า เนื้อแปด ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาท ๒ สลึง เรียกว่า ทองเนื้อแปดสองขา ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๙ บาท เรียกว่า นพคุณเก้าน้ำ ๙. ประสาร บุญประคอง : ๘ ตำลึง = ๓๒ บาท (มาตราเงิน ๑ ตำลึง=๔ บาท) ๑๐. ประสาร บุญประคอง: ๘ ชั่ง = ๖๔๐ บาท (มาตราเงิน ๑ ชั่ง = ๘๐บาท) ๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๒๒๒ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๐๓ ๑๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สัมพัจฉรฉิน คือ พิธีสิ้นปี, ตรุษ ๑๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๓๐ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๑๑ ๑๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คือ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕. ประสาร บุญประคอง :วันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิ์ศก ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170